werkwijze

visie 

Elk mens functioneert met plezier en zelfvertrouwen wanneer zijn activiteiten aansluiten bij zijn unieke persoonlijke kwaliteiten, drijfveren & waarden. Bewustwording en het verwerven van inzicht in het persoonlijk functioneren (zelfkennis) zijn daarbij ondersteunende principes die de medewerker of student in de 'performance zone' houden of brengen. De individuele belevingen & gedachten vormen het uitgangspunt bij het begrijpen van gedrag en worden door de persoon zelf veroorzaakt. 

missie

Individuen, en daarmee indirect organisaties, beter laten functioneren door het faciliteren van de volgende stap in de eigen ontwikkeling door middel van helpende gesprekken.

vorm

Het coachingsproces houdt een prettig werkbaar midden tussen de inzet van methodiek en pragmatiek, gericht op resultaten, besluiten en oplossingen. Of anders gezegd: de oplossing is het probleem niet, maar een oplossing is wel een oplossing. De balans tussen denken en voelen wordt actief bewaakt. We spreken over veranderen en accepteren, onderzoeken gezamenlijk wat wijsheid is. Soms prikkelend, als nodig uitdagend en altijd constructief. Bij de coaching van hoogbegaafde (jong)volwassenen is er vaak nog meer verdieping nodig ten aanzien van kennis, inzicht en daarmee bewustwording.

methodieken

persoonlijkheid
  • NEO-PI-R (digitale vragenlijst op basis van de Big Five)
  • kernkwadranten Ofman
samenwerken & communicatie
  • geweldloze communicatie Marshall Rosenberg
  • roos van Leary
  • simulatie-oefeningen m.b.v. ervaren professionele acteur
motivatie
  • zelf determinatietheorie Ryan & Deci 
intelligentie
  • WAIS (IQ-meting volwassenen)
school- & beroepskeuze
  • HZO
overige
  • diverse assessment instrumenten  

Onderliggende levenswaarden zijn gevormd en ontwikkeld onder invloed van de ideeën van de humanistische psychologie (o.a. Roberto Assagiolo, Viktor Frankl, Kazimierz Dabrowski) en de stoïcijnse levensfilosofie (Stoa: Epictetus, Seneca).

Een coachingstraject behelst 6 gesprekken, welke in duur kunnen variëren van een tot maximaal anderhalf uur per keer. De frequentie van de afspraken is meestal eenmaal per twee a drie weken. In de tussentijd werkt een cliënt aan huiswerkopdrachten, wordt er relevante aangeboden literatuur  gelezen en wordt er soms een reflectieverslag geschreven.

resultaten

Door het verwerven van inzicht in gedrag van jezelf en anderen, de achterliggende patronen, win je aan bewustwording, omarm je het goede en werk je aan verandering van de rest. Je leert situaties sneller herkennen en met de aangereikte handvatten stuur je het gedrag van jou of de ander tijdig bij. Uiteindelijk kom je zelfverzekerder en krachtiger over. Met andere woorden, je omgevingsbewustzijn is gegroeid evenals de mate van zelfsturing, daardoor zal je onafhankelijker durven opstellen, met nieuw of herwonnen zelfvertrouwen.

samenwerking 

Geregeld werk ik samen met een professionele acteur, te weten Roel Imfeld (trainingsacteur).

voorwaarden

Op de begeleiding van RBLC assessment & coaching is van toepassing de gedragscode van het Noloc, de NIP-beroepscode voor psychologen, de privacyverklaring en de algemene voorwaarden.