testimonials

Naast de feedback waar je elke dag opnieuw van leert, zijn er ook woorden die helder maken waarom je zo graag doet wat je doet:

Business Development Manager (DSM): "Rob coached and supported me during a key point in my career where I made the decision to leave my long term employer of that time. Rob listened very well and I am very pleased with the open discussions that we had. We jointly agreed to refrain from following a predefined approach and path. Rob was able to adapt his coaching to my changing needs and questions. I will recommend to have an introduction with Rob to my colleagues and friends who are in a similar crossroads of their working career." (2017)

Vader van een student (Hogeschool Zuyd): "Rob kan erg goed een vertrouwensband opbouwen en legt de vinger op de juiste plek. In geval van onze zoon een stukje inspiratie, lichtvoetigheid en intrinsieke motivatie, een klein vlammetje proberen aan te wakkeren. Ook de terugkoppeling naar ons als ouders was erg prettig. Nogmaals dank voor het traject, bovenstaande waarnemingen zijn een belangrijke toevoeging voor ons!" (2017)


Doktersassistente (Maastro Clinic): "Ik heb de sessies met Rob als erg prettig ervaren. De communicatie was laagdrempelig, Rob is een heel open en vrij persoon die me de juiste tools heeft geboden om meer inzicht te krijgen in mijn behoeftes en ook het heft in eigen handen te nemen qua loopbaan. Hij gaat te werk zonder enig oordeel, is heel pro-actief maar heeft mij ook mijn eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Een positieve ervaring!" (2017)

Assistant Professor (Maastricht University): "Rob is een prima sparring partner als je wil reflecteren op je verhouding tot je werk. Rob is open en open minded, gelooft niet in dezelfde benadering voor iedereen en probeert je niet in vaste hokjes of indelingen te vangen. Juist door deze open benadering kunnen zijn coachingsgesprekken (soms op onverwachte wijze) vrucht dragen." (2017)


Academic Researcher (Maastricht University): "Rob heeft zich tijdens mijn coachingstraject bovenal een gesprekspartner betoond die goed kan luisteren en met gerichte tegenvragen kan helpen andere denkrichtingen in te slaan. Daarnaast stelt hij de juiste vragen om dingen scherper in beeld te krijgen. Ook de literatuurtips bleken zeer vruchtbaar en duidelijk uitstijgend boven het gemiddelde zelfhulpboek. Het is wel lastig om onder woorden te brengen wat ik nu precies geleerd heb of waar mijn inzicht veranderd is, maar misschien is dat juist ook de kracht: complexe problemen vragen om improvisatie, niet een recept dat je kunt blijven herhalen." (2017)

Advocaat (BoelsZanders): "In de periode dat ik tegen een burnout aanzat waren de consults met RBLC een lichtpunt. Al pratend verkenden en identificeerden we de kern en diepere wortels van de verlammende en depressief makende stress. Daardoor kreeg ik meer zelfinzicht en zelfvertrouwen en hervond mijn balans."Klinisch geneticus (MUMC+): "RBLC weet met een bescheiden, vriendelijke en vertrouwelijke aanpak je eigen levensles te duiden, te accepteren en verder te beheersen."

Studente psychologie (Universiteit Leuven): "RBLC heeft mij ontzettend goed geholpen om gericht te werken en ik begrijp de verantwoordelijkheden die opkomen bij het studeren nu veel beter. Dankzij de coaching herken ik nu ook mijn struikelblokken en begrijp hoe ik deze kan aanpakken om goed te presteren."

Farmacoloog (Maastricht University): "RBLC is in staat je een heldere spiegel voor te houden en motiveert je te concentreren op een eindresultaat dat bij je past."

Medewerker Verkoop (SNS Bank): "Tijdens dit traject maar ook achteraf kijk ik met plezier terug naar deze periode waarbij Rob je op een positieve kritische manier met humor naar jezelf, maar ook naar praktische zaken laat kijken, waardoor je weer een volgende stap zet in het outplacementproces."

Teamleider Nucleaire Geneeskunde (MUMC+): "Mij heeft met name het mensgerichte aspect erg aangesproken. Tijdens de gesprekken is mijn zelfbeeld steeds scherper geworden en daarmee ook de focus in mijn beginnend leiderschap. Verder geeft RBLC in zijn gesprekken en adviezen blijk van een zeer brede kennis."

Supply chain manager (Philips): "Ik heb geleerd om uit het doosje te denken!"


Nog meer testimonials: