student & motivatie

Het korte programma 'student & motivatie' is ontstaan vanuit de behoefte aan reflectie op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie & motivatie. In 4 sessies krijgt de student een intensief en wetenschappelijk onderbouwd aanbod van diagnostiek in combinatie met coachingsgesprekken. Doorlooptijd 2 maanden, kosten € 495 inclusief BTW. Directe opbrengsten zijn: 
- meer zelfinzicht in de eigen persoonlijkheid
- realistische attributie (geen gepieker & negatieve zelfspraak meer)
- adequate, passendere keuzes t.a.v. eigen ontwikkeling

"Intrinsieke motivatie is niets anders dan het doen van taken die je leuk vindt."

Dat wordt nog wel eens vergeten en dan gaan we vaak automatisch op zoek naar dat 'iets' in onszelf wat ons wel of niet beweegt. Dat wordt dan meestal intrinsieke motivatie genoemd en daar is vrijwel altijd tekort aan, die moet beter. Maar als je enkel vanuit die negatieve energie, immers er is sprake van een tekortkoming, aan de slag gaat, sla je alle bestaande inzichten over motivatie in de wind...

Kan je niet veel beter op zoek gaan naar de juiste prikkel? Om te ervaren dat je het kan, dat je zelf bepaalt wat je doet en dat dat gewoon fijn voelt.  Dan gaat het plots weer stromen...

De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan) boogt op meer dan 40 jaar wetenschappelijk onderzoek en gaat uit van 3 universele psychologische basisbehoeften:
  • competentie: je moet het kunnen, doelen moeten haalbaar zijn, maar ook uitdagend, the next-level moet zichtbaar zijn
  • autonomie: met voldoende regelvrijheid, eigen regie ervaren
  • verbondenheid: veilige omgeving, in contact met jezelf en met je omgeving
Je motivatie om te leren of te studeren is geen constante die er altijd moet zijn om vooruit te komen. Het kan behoorlijk wisselen en het kan ook gewoon mee of tegenzitten. Ook kan je een goede of minder goede leraar treffen. Maar met de juiste inzichten kan je er wel aan werken, namelijk als antwoord op de vraag in hoeverre een bepaalde leertaak bijdraagt aan de genoemde basisbehoeften en hoe je dat eventueel kan vergroten?

Soorten motivatie
Op school vraagt het van je om te onderzoeken welke tegenwerpingen of bezwaren je koestert, om vervolgens te herformuleren hoe je je opnieuw zou kunnen verhouden tot de leertaak en dan ook hoe je dat wil gaan doen. Dan vraagt het plots iets aan jou, iets wat je misschien nog moet leren, namelijk iets doen waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt en het omgaan met stress en druk.

Het is heel wat als je je "gecontroleerde motivatie" weet om te buigen aan "autonome motivatie". Daar zijn heel wat strategieën voor te bedenken. Lukt het je, dan betekent het dat je meer betekenis en waarde aan de leertaak hecht dan voorheen. Een gerichte aanpak dus, waarbij een coach je kan ondersteunen. Lees meer over SDT hier en hier.

Uitstelgedrag:

Vaak ontstaat de last pas op het moment dat het niet meer werkt om zaken op het laatste moment te doen. Er is ander gedrag nodig... De pijn zit vaak in de veronachtzaamde negatieve emoties, zoals schuldgevoelens, teleurstelling of spijt. Hoe krachterig het denkvermogen om de pijn weg te denken, hoe hardnekkiger het probleem.

De oorzaken van uitstelgedrag zijn: perfectionisme (faalangst/bezorgdheid) of het gebrek aan zelfsturing (discipline). En daar liggen nog weer diepere oorzaken onder. Er is een aantal verschillende typologieën te beschrijven en aan de hand van een uitgebreide vragenlijst kan je achterhalen hoe het zit bij jou. Zelfinzicht is ook hier de start om in verandering te winnen!

How to study? 
Niet alleen hoe slim je bent bepaalt je studiesucces, ook je leerhouding en je techniek. Studievaardigheden zijn te trainen en er is een hoop tips en trics.