selectie-assessment


Wat zeggen kandidaten?
Sollicitanten zijn enthousiast over de aanpak van RBLC. Waarom? Omdat ze ruimte ervaren en voldoende gelegenheid krijgen om zich in de volle breedte te laten zien. Daar draagt het interactieve aspect een belangrijke rol in. Interview, zowel biografisch en alsook competenties, en het uitgebreide rollenspel, waarbij er nadrukkelijk aandacht wordt besteedt aan de feedback.

Bij RBLC geen hippe kleurtyperingen (“jij bent blauw”), coderingen (MBTI) en ander hedendaags onzinnig testmateriaal, maar enkel door de COTAN als goed beoordeelde instrumenten: betrouwbaar en valide metingen van intelligentie en persoonlijkheid. Het is fijn als men zich in beschrijvingen herkent, maar dat is geen uitgangspunt. Doe uw medewerkers niet te kort en kies voor kwaliteit.

Objectief?
Door de verzameling aan instrumenten is een assessment de meest objectieve meting die er mogelijk is. De kans op een mismatch wordt kleiner en toekomstig werkgedrag kan worden voorspeld. Ook al varen we graag op onze intuïtie, bij een belangrijk moment als een aanstelling wil je graag zoveel mogelijk helderheid, zaken uitsluiten en je vertrouwen bevestigd krijgen. En ook niet onbelangrijk, uw concurrenten gebruiken het assessment ook (!) om de beste mensen te vinden.

Kosten
We bieden een scherpe prijs ! Een nieuwe klant ontvangt altijd een eenmalige introductiekorting van 15%. Daarnaast bieden we maatwerk in het samenstellen van een dagprogramma, daardoor houden we de kosten zo laag mogelijk. Prijzen vanaf € 1.450 tot € 1.750 (o.a. afhankelijk van inzet rollenspel).

Vooraf
De kandidaat bereidt zich op de dag voor door het vooraf invullen van een biografische vragenlijst.

Onderdelen (grotendeels webbased)
  • capaciteitsmeting (WO-HBO-MBO genormeerd)
  • simulatie-oefening(en) met professioneel acteur (denk aan: presentatie, tweegesprek)
  • biografisch interview
  • competentiegericht interview
  • persoonlijkheidsprofiel (op basis van de Big Five)
  • inclusief uitgebreide lunch

Na afloop
De assessmentdag ronden we af met een afsluitend gesprek. De schriftelijke rapportage volgt binnen maximaal een week in concept en wordt voorgelegd aan de kandidaat. Deze heeft, conform de NIP-code, naast het recht van inzage ook het recht op blokkade. Het is in de praktijk van RBLC echter nog nooit voorgekomen dat het rapport niet mocht worden doorgezonden. Na het goedkeuren van het concept wordt de status definitief en ontvangt de opdrachtgever zijn exemplaar, de eindrapportage. De resultaten worden bij voorkeur in een 3-gesprek toegelicht en besproken.