counseling bij stress & burnout

"Een ding was zeker, ik wilde nooit meer de oude worden."

Snel afgeleid, vlot verveeld, kort lontje, gespannenheid, piekeren en/of slecht slapen, stuk voor stuk voorbeelden en heldere signalen van een fysieke en/of psychische disbalans. Houdt dit langdurig aan en anticipeer je onvoldoende op je klachten, dan pleeg je roofbouw op jezelf en dat kan niet zonder gevolgen...

Voor dat je het weet komt stress niet alleen meer voor bij die ene deadline, maar neemt het vastere vormen aan en ontwikkel je een vorm van chronische stress of misschien wel een heuse burnout. Dat wil niemand, want dan is de energie echt op en het herstel vraagt dan om een langere periode van bewustwording, rust & ontspanning, opnieuw leren concentreren, kortom hard werken om nooit meer de oude te worden, maar opnieuw het leven uit te vinden.

Grenzen:

Voor eenieder geldt: tijd is schaars, niet communiceren bestaat niet en het bewaken van de balans werk-privé vraagt continue aandacht. Dat maakt dat persoonlijke grenzen geregeld worden uitgedaagd en beproefd. Dat gaat niet altijd goed, dan is er stress en maakt het lichaam het stresshormoon (cortisol) aan. Op de korte termijn maakt het alert (fight or flight), maar op de langere termijn is het de grote boosdoener cq ziekmaker.Ben je langdurig over je eigen grenzen heen gegaan, dan moeten deze herstellen en vaak ook herontdekt worden. Werkelijk contact met de ander is pas weer mogelijk nadat je eigen grenzen geheeld zijn.

Counseling bij stress & burnout is een kortdurende begeleiding (gemiddeld 3 maanden), waar zowel aandacht bestaat voor achtergronden en oorzaken van de klachten alsmede de verbreding van de gehanteerde copingstrategieën. Uiteindelijk doel is het herstel en groei van de mentale weerbaarheid, waarbij er is sprake is van een gerichte persoonlijke benadering en de inzet is om wezenlijke zaken te benoemen en mee aan de slag te gaan. 

"Als het glas half leeg is, kan je ook een kleiner glas pakken."