vrijdag 25 maart 2022

F*ckup night

Verhalen delen over je persoonlijk falen, wat zou je dat kunnen opleveren? Voorbij je trots, je kramp, je ego. 

Verbondenheid voelen omdat we allemaal gelijk zijn, met dezelfde dingen worstelen, soms schaamte ervaren, of zelfs schuld. Menselijke feilbaarheid is het uitgangspunt als je je wil bevrijden van allerlei zelfbedachte hooghouderij. Geen streven naar volmaaktheid, maar weten wat je kunt, streven naar beter ja, maar laat de zelfkritiek los, laat de angst de angst. 

Een pleidooi voor openheid, jezelf laten zien, op zoek naar weerklank zonder garantie deze te krijgen en de veerkracht hebben om jezelf opnieuw te openen. Ben erbij en kies voor wat werkt, in samenwerking, maar vooral ook voor het ontwikkelen van een gezond eigen innerlijk kompas. Nooit schaamtevrij, maar altijd er blijven naar streven, dat lijkt een vruchtbare houding.  

Dank aan de 6 PO-directeuren die gisteravond de moed betuigden en er open-hartig invlogen :-)