werkwijze & tarieven

visie

Elk mens functioneert met plezier en zelfvertrouwen wanneer de activiteiten aansluiten bij de unieke en individuele persoonlijke waarden, drijfveren en kwaliteiten. Bewustwording en inzichtverwerving zijn daarbij ondersteunende principes die de balans herstellen en de eigen ontwikkeling faciliteren. Diagnostiek wordt louter ingezet als middel om te verhelderen, de nadruk in de begeleiding ligt in het praktische 'omgaan met'.

missie

Individuen en organisaties beter laten functioneren door het faciliteren van de volgende stap in de eigen ontwikkeling en daarmee het adequater kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid. Inzichtgevende coaching stimuleert dat proces en verhoogt de kwaliteit van het arbeidsklimaat binnen organisaties, waardoor afdelingen en organisaties als geheel beter renderen. "Be who you needed when you were younger" is bij het werken met jongeren een krachtige drijfveer.

vorm

Het coachingsproces houdt een prettig werkbaar midden tussen de inzet van methodiek en pragmatiek, gericht op resultaten, besluiten en oplossingen. Of anders gezegd: de oplossing is het probleem niet, maar een oplossing is wel een oplossing. De balans tussen denken en voelen wordt actief bewaakt. We spreken over veranderen en accepteren, onderzoeken gezamenlijk wat wijsheid is. Soms prikkelend, als nodig uitdagend en altijd constructief. Bij de coaching van hoogbegaafde (jong)volwassenen is er vaak nog meer verdieping nodig ten aanzien van kennis, inzicht en daarmee bewustwording.

Methodieken: o.a. oplossingsgerichte coaching, kernkwadranten Offman, Roos van Leary, diverse assessment instrumenten (NEO-PI-R, HZO), simulatie-oefeningen.

Geregeld werk ik samen met collega-psychologen en acteurs:

Een gemiddeld coachingstraject behelst 6 gesprekken, welke in duur kunnen variëren van een tot maximaal anderhalf uur per keer. De frequentie van de afspraken is meestal eenmaal per twee a drie weken. In de tussentijdse weken worden er mogelijk huiswerkopdrachten verstrekt en wordt er soms een reflectieverslag geschreven.

resultaten

Door het verwerven van inzicht in gedrag van jezelf en anderen, de achterliggende patronen, win je aan bewustwording, omarm je het goede en werk je aan verandering van de rest. Je leert situaties sneller herkennen en met de aangereikte handvatten stuur je het gedrag van jou of de ander tijdig bij. Uiteindelijk kom je zelfverzekerder en krachtiger over. Met andere woorden, je omgevingsbewustzijn is gegroeid evenals de mate van zelfsturing, daardoor zal je onafhankelijker durven opstellen, met nieuw of herwonnen zelfvertrouwen.

offerte

RBLC hecht er waarde aan om in overleg met de klant te komen tot prijsafspraken. Voor de verschillende onderdelen van een programma hanteren wij tarieven op maat. Zie hieronder voor een richtlijn. Een intake is niet kosteloos en wordt aan uurtarief gefactureerd. Na opdrachtverlening hanteert RBLC per coachingsessie een minimum van 2 uur, waarbij zijn inbegrepen de sessie van maximaal anderhalf uur en overige tijd voor voorbereiding, verwerken huiswerk en verslaglegging. Afhankelijk van de locatie (eigen of Boschstraat 45) worden eventuele locatiekosten, enkel in een coachingstraject, doorberekend. Alle overige gesprekken met leidinggevende en/of HR-adviseur in het kader van nadere afspraken en/of voortgang van het programma als geheel of per persoon dan wel tussentijdse besprekingen over relevante ontwikkelingen binnen het werkveld zien wij als het zorgen voor een goede invulling van de opdracht en brengen wij niet in rekening.

tarieven
  • Standaarduurtarief coaching € 125; tarief voor particulieren € 85 per uur (incl. BTW)
  • Studententarief € 75 per uur (incl. BTW), mits op de schoollocatie (geldt ook voor de intake)
  • Coachingstraject € 2.250
  • Assessment vanaf € 1.450 tot € 1.750 (o.a. afhankelijk van inzet rollenspel)
  • Quickscan € 750
  • Intelligentiemeting (WAIS) € 595
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, behalve het particuliere & studententarief. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de gesprekken niet (onvergoede zorg). 

afspraken annuleren

  • annuleren langer dan 48 uur van te voren is kosteloos.
  • annuleren binnen 24-48 uur van te voren, er wordt 50%  in rekening gebracht.
  • annuleren binnen 24 uur van te voren of bij niet verschijnen wordt volledig in rekening gebracht.
Op de begeleiding van RBLC assessment & coaching is van toepassing de gedragscode van het Noloc, de NIP-beroepscode voor psychologen, de privacyverklaring en de algemene voorwaarden.